World Tourism Portal
Dyqani ynë

Ju lutemi zgjidhni sitin më të afërt të Amazonës në rajonin tuaj për rezultate më të mira dhe shërbim të shpejtë të shpërndarjes

Ne jemi një bashkëpunëtor Amazon dhe si i tillë, mund të fitojmë tarifa komisioni nga blerjet kualifikuese. 

Për më shumë informacion në lidhje me përdorimin e dyqanit Amazon në faqen tonë të internetit, ju lutemi lexoni në Termat dhe Kushtet (posaçërisht nënparagrafi 4.5)